Bunnker

branding  ‐  

direcció d'art  ‐  

identitat  ‐  

packaging

Bunnker

Home Bunnker Home

Bunnker és una startup i una plataforma dedicada a la gestió integral de propietats de lloguer, ajudant a llogaters i propietaris a aconseguir el major potencial i experiència en les seves estades.

La marca està dissenyada a partir de la idea del dins/fora. La porta d’entrada i sortida de les cases Bunnker crea l’imagotip que reforça el concepte de la nova manera de viure al món. Vius on treballes, treballes on vius.